La Presidència de la taula és l’encarregada d’ensenyar les paperetes una per una a vocals, interventors i apoderats. Es comprova que coincidixen els sobres amb el núm. de votants registrats. Finalment es destruïxen les paperetes de votació, excepte les no vàlides. S’anuncien els resultats indicant el núm. de votants, electors empadronats, el núm. de vots en blanc i nuls i el núm. de vots obtingut per cada candidatura. S’ompli l’acta d’escrutini per a finalitzar.

El procés acaba amb l’entrega de documentació electoral (Actes generades durant el procés) a les autoritats electorals.

Com es distribuix la representació després de l’escrutini?

La llei d’Hont: la transformació de l’escrutini en escons

Una vegada fet l’escrutini i ja es tenen els resultats finals de les votacions amb la fórmula de la Llei d’Hondt es fa la distribució d’escons entre les candidatures dels diferents partits polítics, cosa que es traduirà en la major o menor presència política d’estos a les Corts Valencianes o al Ple de l’Ajuntament que han de triar els governs respectius.

Vídeo explicatiu:

 

Què és la barrera electoral?

Perquè els partits polítics obtinguen representació han de superar un cert percentatge o quantitat de vots en les votacions, cosa que s’anomena barrera electoral. Mitjançant esta barrera, els partits polítics massa menuts queden fora del repartiment d’escons. Al cas d’Espanya, per a les eleccions al Congrés dels Diputats, la barrera electoral és del 3% i per a les eleccions municipals del 5%. Al cas de la Comunitat Valenciana, a diferència d’altres comunitats autònomes, la barrera electoral és del 5%. Els vots en blanc pugen la barrera electoral i dificulten l’entrada de les candidatures amb menys vots i afavorint els partits més votats.