Vot presencial

És necessari presentar en la Mesa electoral el teu DNI, passaport, permís de conduir, targeta de residència (en el cas de ciutadans de la Unió Europea) o la targeta d’identitat d’estranger (en el cas de nacionals de països amb els quals Espanya té acord de reciprocitat). No importa que estiguen caducats, però han de ser originals.

Vot per correu des d’Espanya

Es podrà realitzar fins a deu dies abans de les eleccions. Els passos a seguir són els següents:
1. Acudir a qualsevol Oficina de Correus i sol•licitar l’imprés corresponent.
2. Entregar-lo omplit en l’Oficina de Correus acreditant la teua identitat (D.N.I, passaport…). Una vegada tramitada la sol•licitud, no serà possible votar personalment.
3. A continuació, arribarà al domicili de l’elector/a per mitjà de correu certificat la documentació necessària per a exercir el dret de vot.
4. És important remetre-ho abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions.

Vot des de fora d’Espanya

Esta forma de votació servix per a tres casos: CERA (permanent), CERA (temporal) i ERTA.

CERA permanent: Esta forma de vot és per a les persones espanyoles que residisquen permanentment en l’estranger i vullguen votar en les eleccions generals, al parlament Europeu o a les eleccions autonòmiques. Ací es troba un vídeo explicatiu sobre el vot CERA http://www.infoelectoral.mir.es/web/guest/voto-cera-residentes-en-el-extranjero-

CERA temporal: Esta forma de vot és per a les persones espanyoles que residixen permanentment en l’estranger però es troben temporalment a Espanya durant la convocatòria d’un procés electoral. El procediment per a este tipus d’electors és per correu com un resident a Espanya.

ERTA: Este tipus de vot és per a les persones que residisquen a Espanya i es troben temporalment en l’estranger entre la convocatòria d’un procés i la seua celebració. Ací es pot veure un vídeo detallat sobre el vot ERTA http://www.infoelectoral.mir.es/web/guest/voto-erta-temporalmente-en-el-extranjero-

Altres procediments de votació: Punxa en l’enllaç per a més informació. http://www.infoelectoral.mir.es/ procedimientos-de-votacion

Tipus de vot

Els vots que es depositen en les urnes poden ser vàlids o nuls.

Els vots vàlids són:

  • aquells que voten a candidatura o
  • aquells que es troben en blanc. És a dir, serà vot en blanc aquell sobre que no continga papereta. Se sumen al total de vots emesos i compten a l’hora del repartiment d’escons o regidors/es, però com no són vots a cap partit/candidatura, no s’adjudiquen a cap llista.

Es considera vot nul quan:

  • S’emet en sobres o paperetes distintes al model oficial
  • S’emeten les paperetes sense sobre
  • Es modifica, afig o es ratlla algun nom o s’altera l’orde de col•locació
  • S’introduïx qualsevol llegenda o expressió, o es realitza qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat.
  • Els sobres continguen més d’una papereta de distintes candidatures (si s’inclouen diverses paperetes de la mateixa candidatura, es compta com un sol vot vàlid).