Cens electoral

El Cens Electoral conté les dades necessàries per a saber qui pot votar; la seua actualització és mensual. El Cens és un registre públic que conté els noms dels ciutadans i ciutadanes que reuneixen els requisits per a ser electors/es. És imprescindible que estigues inscrit en el Cens Electoral per a poder votar, ja que en cas contrari no ho podràs fer.

Els Ajuntaments publicaran les llistes electorals vigents dels seus municipis durant huit dies, a partir del sisé dia posterior a la convocatòria de les eleccions.

L’Oficina del Cens Electoral ens pot ser útil perquè:

  • Enviarà els electors i electores una targeta censal amb les dades de la seua inscripció en el cens electoral i de la Secció i Mesa en què els correspon votar.
  • Via Internet: es poden consultar les dades de locals i Meses electorals a través de la pàgina web de l’INE (ine.es). Es necessitarà certificat digital per a consultar les dades d’inscripció per a conéixer la Mesa electoral (i el local d’ubicació) on li correspon votar. Esta informació està accesible des del dia de la publicació de la convocatòria de les eleccions.

Més informacio: INE – Cens electoral

Dret al sufragi: dret a votar

És un dret:

  • Universal, perquè totes les persones majors d’edat en ple ús dels seus drets civils i polítics poden exercir-lo.
  • Lliure, perquè cap persona pot ser obligada a votar.
  • Igual, perquè tots els vots tenen el mateix valor.
  • Directe, perquè per mitjà del vot es designa aquelles persones que volem que ens representen en els assumptes públics.
  • Secret, perquè cap persona pot ser obligada a revelar el sentit del seu vot.

El dret de vot correspon als espanyols i espanyoles majors d’edat inscrits en el Cens Electoral que residisquen a Espanya.

El dret a votar de les persones estrangeres residents a Espanya

A les eleccions municipals i al Parlament Europeu poden participar:

Nacionals de països de la Unió Europea:

Les persones ciutadanes de la UE, no espanyoles, residents a Espanya, poden votar en les eleccions municipals i al Parlament Europeu si estan incloses en el cens electoral vigent d’eixes eleccions i són majors d’edat el dia de la votació. Per fer-ho han d'inscriure's en el Padró municipal i manifestar la seua intenció de votar amb antelació.

Nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals:

Les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, siguen persones ciutadanes de països amb què Espanya ha signat Acords reconeguent el dret a votar en les eleccions municipals i complisquen les condicions establertes en aquests. Per fer-ho han de sol·licitar la seua inscripció en el cens electoral, encara que ja hagen participat en processos electorals municipals anteriors, amb antelació.

Els països amb què Espanya ha signat Acords són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Ecuador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i Trinitat i Tobago.

Important: Per poder votar s’han d’acreditar 5 anys de residència legal i ininterrompuda en el moment de la sol·licitud d’inclusió al cens electoral, tret dels nacionals de Noruega, que han d’acreditar 3 anys.

 Més informació en

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259951359499&p= 1259951359499&pagename= CensoElectoral%2FINELayout