Imagen Novetat
escola-animacio-morvedre
Data Novetat
Municipis
Resumen Novetat

Part lectiva d'Octubre de 2021 a Abril de 2022. Preinscripció fins 15 d'Octubre

Aquest curs et capacita per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Requisit d’accés:
Estar en possessió del Diploma de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o equivalent.

Dates Curs DAT:
Dissabtes i divendres del 23 d´octubre de 2021 al 9 d´abril de 2022
(Octubre: 23, 29 i 30; Novembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27; Desembre: 3, 4, 10, 11, 17 i 18; Gener: 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29; Febrer: ;4, 5, 11, 12, 18, 19 i 26; març 5, 12, 26; abril 2 i 9)
Horari dissabtes: 10 h a 14 h i 16 h a 20 h. Horari divendres: 15:30 h a 20:30 h.

Preinscripció online ací: https://aytosagunto.apuntate.online/pio/solGenerica.xhtml?curso=1966 

Una vegada acabada la preinscripció, si hi ha més persones preinscrites que places, es realitzarà un sorteig, tenint en compte els criteris de preferència en la inscripció (menors de 30 anys; residència al municipi)

Qui organitza

AJUNTAMENT DE SAGUNT. Escola d'Animació Morvedre

Imagen Novetat
escola-animacio-morvedre