Imagen Novetat
calendaricertificats
Data Novetat
Municipis
T'interessa!
Resumen Novetat

Calendari i procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge,

Calendari i procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/08/pdf/2019_1213.pdf

Qui organitza

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Imagen Novetat
calendaricertificats