Corresponsals

A l’any 2008 es va organitzar, des de la Xarxa Joves.net, unes jornades formatives per a tècnics de joventut i una de les experiències que més interés va despertar, van ser els Punts d'informació i dinamització als centres d'ensenyament secundari de la Diputació de Barcelona. 
Aquest programa pretenia promoure la informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants als centres de secundària dels municipis de la província de Barcelona. A l’any 2009 la  Xarxa Joves.net va visitar les instal·lacions de la Diputació de Barcelona i realitzarem una reunió de treball amb els/les responsables del programa per iniciar el que nosaltres anomenarem Projecte de Corresponsals Juvenils.
Es va realitzar un logo comú per a utilitzar als IES (Punt Jove) amb pegatines, bandoleres i xapes. i es va presentar un protocol com a manual per a iniciar programa corresponsals per a municipis. La primera trobada va tindre lloc en juny de 2010 a l’alberg El Molí (Ràfol de Salem) amb uns 50 joves.
Des d'aleshores fins ara el projecte de Corresponsals s'ha establert com al métode més directe de participació juvenil i de contacte amb els joves. La Xarxa Joves.net a través de la seua Comissió de Corresponsals, es reuneix tots els mesos per tal de mantindre i actualitzar aquest projecte.


Els objectius del projecte Corresponsals de la Xara Joves.net són:


-Fomentar la participació juvenil  i millorar el desenvolupament dels joves.
-Potenciar el coneixement mutu, la coordinació i la fluïdesa d’intercanvi de la informació entre els centres juvenils, els equips docents, l’alumnat i joves que no es troven al sistema educatiu.
Quines són les funcions dels joves participants?
-        Mantindre actualitzat els Punts d’Informació Juvenil i el butlletí digital.
-        Recollir i difondre informació: CIJ, centre, alumnat, centres, associacions, etc.
-        Detectar demandes i inquietuds juvenils.
-        Participar en les reunions de coordinació.
-        Participar en les trobades, jornades i activitats formatives programades.

El projecte Corresponsals de la Xarxa Joves.net es desenvolupa a dos nivells: un local i altre comarcal. El local es dissenya per cada departament de Joventut, ja que aquest planifica el seu programa i metodologia de manera independent, tot i que els objectius són comuns. Cadascuna de les poblacions treballa el grup de joves amb una metodologia diferent: hi ha que treballen setmanalment o mensualment, hi ha qui bequen, hi ha que solament traballen a l’oci alternatiu o nocturn. 

A nivell comarcal a l’any 2009 es va crear la Comissió de Corresponsals la qual es reuneix mensualment. Aquesta Comissió dissenya les trobades comarcals dels joves i es reuneixen periòdicament, marcant els objectius i temàtiques sempre basant-se amb campanyes de la Xarxa joves.net ara com Practica Salut, participació i oci alternatiu. A més a més, des del 2015 cada Trobada té un impacte a nivell local, ja que realitzem una intervenció al municipi que ens acull.
Les trobades són rotatives i el poble qui acull s’encarrega de tota la logística que aquesta suposa.En aquest moment som 17 poblacions permanents, encara que cada any varia en funció de la realitat de cada població.
Totes les poblacions qui tenen el projecte ho desenvolupen al llarg del curs escolar i finalitzen a la Trobada fi de curs de la Xarxa Joves.net que es realitza a juliol.
Des d'aleshores, s'han realitzat més de 40 trobades.

Vídeo promoccional per a tècnics