imatge_municipi
Centre d´Informació Juvenil de Torrent
Torrent
CIF:
P-4624600-E
Adreça:
C/ Ramón y Cajal, 1
CP:
46900
Email:
torrent@joves.net
Webs:
www.torrentjove.com
www.torrent.es

Whatsapp

Whatsapp
644 32 67 71

Instagram

Instagram
@correcijtorrent

Twitter

Twitter
@Cij Torrent

Facebook

Facebook
Cij Torrent

CENTROS

espai1
Adreça:
Avgda. al Vedat 103. Segona planta Edifici Metro
Emails:
torrent@joves.net
Horari:
Dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 16 h a 20.30 h i dissabtes de 10 h a 13 h.
Telèfons:
961111853

REPRESENTANTS

Representant al consell plenari:
Sra. Maria del Rosario Fernández Aracil. Regidora Delegació Festes i Joventut.
Suplents:
Dades demogràfiques 2022
Habitants 87.970
Joves 19.362 (22%)
Desglosament de dades 2022
Total Dones Hòmens
Habitants 87.970 44.870 43.100
Joves de 12 a 17 anys 6.535 3.126 3.409
Joves de 18 a 23 anys 6.107 3.036 3.071
Joves de 24 a 30 anys 6720 3.278 3.442