Imagen Novetat
escola-animacio-morvedre_0
Data Novetat
Municipis
Resumen Novetat

Part lectiva a Octubre i Novembre. Preinscripció fins 15 d'Octubre

Curs que et capacita per a impartir cursos d'Animació (Monitor/a i Director d'Activitats educatives de Temps Lliure Infantil i Juvenil)

Per realitzar el curs, has de complir com a mínim un d’aquestos requisits:

a) Ser major de 21 anys, a la data d’inici del curs, i acreditar una experiència pràctica i contin-uada com a coŀlaborador/a en activitats de joventut al llarg dels dos anys anteriors.
b) Tindre formació en matèria d’animació juvenil, que puga acreditar-se amb alguna de les titulacions arreplegades en el Decret 86/2015.

Dates: Dissabtes del 23 d´octubre al 27 de novembre de 2021
(Octubre: 23 i 30; Novembre: 6, 13, 20, 27)
Dissabtes de 10 h a 14 h i 16 h a 20 h.

 Inscripció online ací: https://aytosagunto.apuntate.online/pio/solGenerica.xhtml?curso=1965 

Qui organitza

AJUNTAMENT DE SAGUNT. Escola d'Animació MORVEDRE

Imagen Novetat
escola-animacio-morvedre_0