PICANYA
CIF:
P4619500D
Adreça:
Pça. Espanya, 1
CP:
46210
Email:
croma@picanya.org
cultura@picanya.org
Webs:
www.picanya.org
Representant al consell plenari:
Asdrúbal Ferrer i Alcaide
Suplents:
Dades Demogràfiques
Habitants 12035
Joves 1959 (16,27%)
Associacions Juvenils
Socis Juvenils
Desglosament de dades
Total Xiques Xics
Habitants 11901 6007 5679
Joves (15-19) 625 302 308
Joves (20-24) 591 391 347
Joves (25-29) 678 338 335