Catarroja
CIF:
P4609600D
Adreça:
Camí Reial, 22
CP:
46470
Email:
joventut@catarroja.es
Webs:
https://www.facebook.com/cijcatarroja/
http://www.catarroja.es/pages/1278-cij-joventut
https://www.instagram.com/cijcatarroja/

REPRESENTANTS

Representant al consell plenari:
Miquel Verdeguer Mesado (Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut.)
Suplents: