imatge_municipi
Imatge Logo Cij Catarroja
Catarroja
CIF:
P4609600D
Adreça:
Avinguda diputació provincial, 16A
CP:
46470
Email:
joventut@catarroja.es
Webs:
https://www.catarroja.es/va/seccion/cij-juventud

Whatsapp

Whatsapp
667 489 245

Instagram

Instagram
https://www.instagram.com/cijcatarroja/

Facebook

Facebook
https://www.facebook.com/cijcatarroja/

REPRESENTANTS

Representant al consell plenari:
Miquel Verdeguer Mesado (Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut.)
Suplents:
Dades Demogràfiques
Habitants 29936
Joves 6301
Desglosament de dades
Total Dones Hòmens
Joves (12-17) 2419 1191 1228
Joves (18-23) 1818 828 990
Joves (24-30) 2064 1033 1031
Totals 3249 3052 6301